Cookie- och sekretesspolicy

INLEDNING
När du besöker vår webbplats samlas information om dig in, som används för att anpassa och förbättra vårt innehåll och för att öka värdet av de annonser som visas på sidan. Om du inte vill att information ska samlas in bör du radera dina cookies (se instruktioner) och avstå från vidare användning av webbplatsen. Nedan har vi utvecklat vilka uppgifter som samlas in, deras syfte och vilka tredje parter som har tillgång till dem.

COOKIES
Webbplatsen använder "cookies", vilket är en textfil som lagras på din dator, mobil etc. på liknande sätt i syfte att känna igen den, komma ihåg inställningar, utföra statistik och rikta annonser. Cookies kan inte innehålla skadlig kod, till exempel virus.
Det är möjligt att radera eller blockera cookies. Se instruktioner: http://minecookies.org/cookiehandtering
Om du raderar eller blockerar cookies kan annonser bli mindre relevanta för dig och visas oftare. Du kan också riskera att webbplatsen inte fungerar optimalt och att det finns innehåll som du inte kan komma åt.

PERSONLIG INFORMATION
I allmänhet
Personlig information är all slags information som i viss mån kan hänföras till dig. När du använder vår webbplats samlar vi in och behandlar ett antal sådana uppgifter. Det sker t.ex. genom alm. tillgång till innehåll om du anmäler dig till vårt nyhetsbrev, deltar i tävlingar eller undersökningar, registrerar dig som användare eller prenumerant, på annat sätt använder tjänster eller gör inköp via webbplatsen.
Vi samlar in och behandlar vanligtvis följande typer av information: Ett unikt ID och teknisk information om din dator, surfplatta eller mobiltelefon, ditt IP-nummer, geografisk plats och vilka sidor du klickar på (intressen). I den mån du själv ger uttryckligt samtycke till detta och själv anger informationen behandlas även följande: Namn, telefonnummer, e-post, adress och betalningsinformation. Detta sker vanligtvis i samband med att du skapar en inloggning eller genomför ett köp.
Säkerhet
Vi behandlar dina personuppgifter på ett säkert och konfidentiellt sätt i enlighet med gällande lagstiftning, inklusive personuppgiftsförordningen och dataskyddslagen.
Din information kommer endast att användas för det syfte för vilket den samlades in och kommer att raderas när syftet är uppfyllt eller inte längre är relevant.
Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder mot att din information oavsiktligt eller olagligt raderas, publiceras, förloras, försämras eller kommer till obehörigas kännedom, missbrukas eller på annat sätt behandlas i strid med lagen.
Syfte
Informationen används för att identifiera dig som användare och visa dig de annonser som med största sannolikhet är relevanta för dig, för att registrera dina köp och betalningar samt för att kunna tillhandahålla de tjänster som du har begärt, t.ex. att skicka in ett nyhetsbrev. Dessutom använder vi informationen för att optimera våra tjänster och vårt innehåll.
Lagringsperiod
Informationen lagras under den period som lagen tillåter och vi raderar den när den inte längre behövs. Perioden beror på informationens art och bakgrunden till lagringen. Det är därför inte möjligt att ange en allmän tidsram för när informationen raderas.
Utlämnande av information
Uppgifter om din användning av webbplatsen, vilka annonser du får och eventuellt klick, geografisk plats, köns- och ålderssegment etc. lämnas vidare till tredje part i den mån dessa uppgifter är kända. Du kan se vilka tredje parter som är inblandade i avsnittet "Cookies" ovan. Informationen används för att rikta reklamen.
Dessutom använder vi ett antal tredje parter för lagring och behandling av uppgifter. Dessa behandlar informationen enbart på vår uppdrag och får inte använda den för egna syften.
Utlämnande av personlig information som namn och e-post etc. sker endast om du ger ditt samtycke. Vi använder endast databehandlare inom EU eller i länder som kan ge dina uppgifter ett adekvat skydd.
Insikter och klagomål
Du har rätt att få information om de personuppgifter som vi behandlar om dig i ett standardformat (dataportabilitet). Du kan också när som helst invända mot användningen av information. Du kan också återkalla ditt samtycke till att information om dig behandlas. Om de uppgifter som behandlas om dig är felaktiga har du rätt att få dem rättade eller raderade. Förfrågningar om detta kan ställas till: mail@ergolash.dk. Om du vill klaga på vår behandling av dina personuppgifter har du också möjlighet att kontakta Datainspektionen.
Om du inte längre vill att vi ska behandla dina personuppgifter, eller om du vill begränsa behandlingen av dina personuppgifter, kan du också skicka en begäran till ovanstående e-postadress.

Utgivare, webbplatsen ägs och publiceras av:

Ergolash ApS
Byghoejvej
4, DK-5250 Odense SV,
Telefon: +45 70 25 80 80 80
E-post: mail@ergolash.dk